Representantskapet

Representantskapet er selskapet sitt øvste organ. Kvar deltakar i selskapet vel eit medlem som møter i representantskapet. Desse har røysterett i forhold til den eigardelen i selskapet som vedkomande representerer.

Medlemmene vert oppnemnt for kommunevalperioden. Fram til valet 2015 er samansetjinga som følgjer:

Selskapsdeltakar

Eigarandel

Representant

Sogn og Fjordane fylkeskommune

42,5%

Jenny Følling


Balestrand kommune

4,4%

Harald Offerdal


Høyanger kommune

8,9%

Petter Sortland


Leikanger kommune

3,3%

Jon Håkon Odd


Luster kommune

11,1%

Ivar Kvalen


Sogndal kommune

10,0%

Jarle Aarvoll


Vik kommune

6,7%

Olav Turvoll


Årdal kommune

11,1%

Arild Ingar Lægreid