Styret i SF Revisjon IKS 2013 - 2015

Oversikt over styremedlemmer i SF Revisjon IKS


Arne Hovland

leiar
Arne.Hovland@ardal.kommune.no
90636002

Per Kjøllesdal

nestleiar
per.atle.kjollesdal@enivest.net
48213984

Inger Johanne Fjøsne

styremedlem
97779592

Ivar A. Slinde

styremedlem
ivara.s@online.no
48155401

Britt Brugrand

styremedlem
bdag-bru@online.no
41200683

Morten Midlang

varamedlem
morten.midlang@sognekraft.no
91710404

Liv Anny Bruheim

varamedlem
annybruh@online.no
90939706